Om sidan

Vi heter Alexi Edin och Hans Sjöberg . Vi har skapat och underhåller denna sida i syfte att ge information om IQ och begåvningstester samt att ha intressanta listor som denna. Sidan är under utveckling. IQ tabellerna skapades för att man ska få någon sorts perspektiv på hur många det finns med denna egenskap i Sverige och ungefär var man befinner sig relativt andra personer i detta land

Sidan är, till skillnad från andra sällskap helt öppen, saknar forum med mer. Detta är ingen “klubb för inbördes beundran”. Vi anser att det är bra om sidan underlättar skapandet av kontakter och utbyte av idéer och tankar.

Man får förmoda att alla personer listade på denna sida har ovanligt hög kognitiv kapacitet. De kan troligen dra rätt slutsatser av ett väldigt svagt material och har en förmåga att se saker och samband som andra inte gör. Detta är en bra egenskap, men normalt inte användbart för vanliga yrken eller situationer i vardagslivet, i alla fall inte på dessa nivåer. För att förstå vad personer med hög intelligens är, så rekommenderar vi er att lyssna på professor Roland S Perssons föreläsningar:
Nyckeln är att identifiera de särbegåvade eleverna
Geniernas värld

Personer med IQ över 140 ignoreras och får inte en chans att prestera? Trots att dessa personer skulle kunna bidra och lösa stora problem om de hamnar i rätt miljöer? Kanske! Bra info om detta på engelska här:
The Inappropriately Excluded av Michael Ferguson

Normalfördelningskurva gäller troligen inte över IQ 137. Det ska finnas ca 3000 personer med IQ 160+ i Sverige, enligt:
– Is intelligence distributed normally? Av Cyril Burt

Barn:
Ny Särbegåvning? Vadå?

Hans Sjöberg är medlem i:
World Genius Directory
Global Genius Generation Group (4G)
ELITE High IQ Society
GIFTED High IQ Network
UberIQ
EliteIQ
GOTHIQ

Alexi Edin är medlem i:
World Genius Directory (WGD)
ELITE High IQ Society
Global Genius Generation Group IQ Society (4G)
GIFTED High IQ Network
BRAIN High IQ Society
The Modern Genius IQ Society (MGS)
EliteIQ
Zen High IQ Society
Order of Imhotep
ISI-Society
UberIQ

Länkar:
IQexams.net
IQlati.net
IQTest.dk
Mensa norway test – by Olav
European IQ Test

Om du har några frågor om denna sida, skicka e-post till Hans Sjöberg: [email protected] eller Alexi Edin : [email protected] .