Svenska IQ-listan

Ca 3.000 svenskar ska ha en IQ över 145 SD15, bland dessa känner några få till sitt IQ. Några av dessa testade särbegåvade individer har låtit publicerat sitt IQ-värde på allmänt tillgängliga resultatlistor eller i via uttalande i media.

Efter att ha “dammsugit” internet på information från dessa listor och artiklar så kan vi nu publicera denna lista med de högsta uppmätta IQ-värdena i Sverige. Vi låter resultaten vara anonyma tills vi får klartecken från personerna i fråga att få ha med deras namn. Alla med IQ på 145 eller högre får vara med i listan. Om du vill vara med, hör av dig till  Hans Sjöberg  eller Alexi Edin. Skicka med länkar till befintliga resultat på andra ställen och/eller bifoga certifikat, så lägger vi in dig. (Någon separation mellan Pro och High-Range IQ tester görs inte här.)

Var medveten om att IQ tester inte har något exakt precision, så rangordningen bör tas med en nypa salt.